Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Pacltová
Další názvy
    Microfossils in Neoproterozoic carbonates from Příbram area
Autor
    Pacltová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 32
Předmětová skupina
    Acritarcha
    Barrandien
    kambrium-spodní
    mikrofosílie
    prostředí mělkovodní
    proterozoikum
    taxonomie
    vápenec oolitický
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    Mikrofosilie
    Neoproterozoika
    Příbramska
    Vápenců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012