Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice
Autor
    Mrlina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    s. 252-254
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Microgravimetry - application in engineering geology, archeology and geodynamics
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    gravity measurements
    microgravity surveys
    subsurface geological settings
Klíčové slovo
    Aplikace
    Archeologii
    Geodynamice
    Geologii
    Inženýrské
    Měření
    Mikrogravimetrická
Abstrakt (česky)
   Velmi přesná tíhová měření poskytují informace o podpovrchové geologické stavbě na základě hustotních a napěť?ových diferencí v horninovém masívu. Za anomální objekty pova?žujeme předevš?ím dutiny jakéhokoliv p?vodu. Uvádíme příklady mikrogravimetrických měření v městských oblastech, hornických regionech a na archeologických lokalitách
Abstrakt (anglicky)
   High accuracy gravity measurements provide information on near subsurface geological setting based on rock density and stress inhomogeneities. As anomalous objects we consider especially any type of underground voids. Examples of microgravity surveys are given from urban areas, mining districts, and archaeological sites.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013