Podrobnosti záznamu

Název
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeňka Brabcová
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18. 6.2003 (Variant.)
Autor
    Brabcová, Zdeňka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 21-23
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    Conularida
    exoskelet
    paleontologie
    paleozoikum-spodní
    porozita
    pražská pánev
    ultrastruktura biologická
Geografické jméno
    Amerika severní
    ČR-Čechy
    Estonsko
    Kařízek (Rokycany, Rokycany)
    Rokycany-Drahouš
Klíčové slovo
    Analýza
    Exoskletonů
    Kambrium-pennsylvan
    Konulárií
    Mikromorfologická
    Svrchní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012