Podrobnosti záznamu

Název
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
Autor
    Hradilová, Janka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Svazek/č.
    Roč. 71, č. 1
Strany
    s. 57-68
Rok
    1996
Klíčové slovo
    časného
    Dolních
    Glaciálu
    Interglaciálu
    Mikromorfologické
    Posledního
    Profilu
    Sprašového
    Studium
    Věstonicích
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012