Podrobnosti záznamu

Název
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
Údaj o odpovědnosti
    Janka Hradilová
Další názvy
    Micromorphological investigation of the loess section of the Last Interglacial and Early Glacial, Dolní Věstonice
Autor
    Hradilová, Janka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 71, č. 1
Strany
    s. 57-68
Rok
    1996
Poznámky
    2 obr., 2 pl., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    eolické sedimenty
    glaciály
    interglaciály
    mikropedologie
    paleopedologie
    půdy
    sedimentace eolická
Předmětová kategorie
    půdy fosilní
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Klíčové slovo
    časného
    Dolních
    Glaciálu
    Interglaciálu
    Mikromorfologické
    Posledního
    Profilu
    Sprašového
    Studium
    Věstonicích
Abstrakt (anglicky)
   At the southeast face of the brickyard at Dolní Věstonice, the last interglacial and early glacial periods of the Pleistocene loess section has been divided into climatic subcycles. In subcycle B1, a fossil argillic horizon developed on the underlying loess of the penultimate glacial cycle (cycle C). The surface of the argillic horizon was covered by the loess material, which was reworked by zooedafon of further steppe soil. Sedimentation of the marker horizon during an abrupt climatic change was followed by a thick accumulation of humic pellet sands, interrupting steppe soil pedogenesis in the early glacial period. Subcycle B2 begins with a phase of chernozem development on the underlying pellet sands. After ovelappnig this soil by the deposition of a second marker during the next abrupt change, subsequent sedimentation of pellet sands as well as hillwash loess took place. A new steppe soil developed during the next break in sedimentation.
   The close of the subcycle B2 was marked by a period of weak solifluction and cryoturbation and then sedimentation of the thick last glacial loess complex. Subcycle B33 of the late glacial period will be studied in the future
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012