Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
Údaj o odpovědnosti
    Magda Konzalová, Maria Ziembinska-Tworzydlo
Další názvy
    Micropaleontological investigation in the easternmost part of the Ohře river rift, Czech and Polish part of the Zittau basin
Autor
    Konzalová, Magda
    Ziembinska-Tworzydlo, Maria
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 150-153
Rok
    2000
Poznámky
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    cyklus sedimentační
    flóra
    geologie regionální
    mezinárodní spolupráce
    mikrofosílie
    taxonomie
    terciér
    uhelná sloj
    žitavská pánev
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    03-11
    03-13
    Bogatynia
    části
    české
    Hrádek
    Mikropaeontologický
    Nejvýchodnější
    Nisou
    Oherského
    Pánve
    Polské
    Riftu
    Výzkum
    žitavské
Abstrakt (anglicky)
   Sporopollen associations have been examined from the complete borehole profiles of the Czech and Polish parts of the Zittau basin. It was recognized that the basal assemblages were composed predominantly of hydrophilous plants, associated with Arecipites (palms), frequent Tiliaceae and abundant Alnus, derived from a rich alnests. Arcto-Tertiary representatives seem to prevail in the basal basinal deposits. The assemblage of prevailing Engelhardtia-Castanea with admixture of Platanus pollen has been recorded in the lowermost fossiliferous layer of carbonaceous clay, in the Czech part of the basin only. Its composition is well comparable with the basal basinal assemblages of the western part of the Ohře river rift.
   The records from the overlying coal-bearing complexes referred to the bog-forming swampcypresses association, with great proportion of Fagaceae and thermophilous paleosubtropical plants - Sapotaceae, Symplocos, Palmae, Calamoidae, Magnoliaceae, Reevesia, Araliaceae-Cornaceae, and a lower admixture of the Arcto-Tertiary taxa, with an exception of abundant Alnus and frequent Carya. In the basal sediments of the Polish part of the basin, cf. Plicapollis pseudoexcelsus has been ascertained, associated with Arecipites and hydrophilous macrophytes of the same taxa composition as in the Czech part of the basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012