Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Krhovský, Bohumil Hamršmíd, Lilian Švábenická
Další názvy
    Micropaleontological evidence of the autochthonous Upper Cretaceous, Paleocene, Eocene and Oligocene in sediments of Vranovice and Nesvačilka trenches
Autor
    Hamršmíd, Bohumil
    Krhovský, Jan, 1947-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník z paleontologickej konferencie
Strany
    s. 45-51
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    nanoplankton
    paleogén
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Autochtonní
    Doklady
    Eocénu
    Křídy
    Mikropaleontologické
    Nesvačilského
    Oligocénu
    Paleocénu
    Příkopu
    Sedimentech
    Svrchní
    Vranovického
Abstrakt (česky)
   Na základě rozboru vápnitého nannoplanktonu z řady hlubokých vrtů byly v nesvačilském a vranovickém příkopu rozlišeny autochtonní sedimenty svrchní křídy, paleocénu, eocénu; vrstvy středně - svrchnooligocenního stáří někteří geologové považují za nasunuté. Získané poznatky vyvracejí dosud převažující názor o jednotném eocenním - oligocenním stáří celé sekvence, s redepozicí veškerých mikrofosilií.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012