Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'
Další názvy
    Micropaleontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 a V-2 situated at the ground of 'Vila Tugendhat'
Autor
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11, č. září
Strany
    2
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Lower Badenian, boreholes, foraminifers
Klíčové slovo
    Areálu
    Foraminiferových
    Mikropaleontologické
    Situovaných
    Společenstev
    Tugendhat
    V-1
    V-2
    Vily
    Vrtů
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   V areálu Vily Tugendhat byly realizovány dva vrty. Byly tvořeny barevnými vápnitými jíly zařazenými na základě dírkovců do spodního badenu. Tyto jíly ležely v podloží spraší. Mikrofauna charakterizuje hlubší chladnější vody cirkalitorálu. Dominují taxony Bolivina dilatata Rss., Globocassidulina oblonga (Rss.), Cassidulina laevigata d?Orb., Bulimina striata d?Orb., Siphonodosaria adolphina (d?Orb.), Pullenia bulloides (d?Orb.). Vyskytují se rovněž hojně radiolárie.
Abstrakt (anglicky)
   Micropaleontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 a V-2 situated at the ground of 'Vila Tugendhat'
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014