Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Fatka
Další názvy
    Micropaleontological research at the Králodvor-Kosov boundary
Autor
    Fatka, Oldřich, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 58-59
Rok
    1991
Předmětová skupina
    Barrandien
    mikropaleontologie
    ordovik
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Levín
Klíčové slovo
    Hranici
    Králodvor-kosov
    Mikropaleontologický
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Mikropaleontologický výzkum ordovického mikroplanktonu pražské pánve byl zaměřen na hraniční interval stupňů králodvor-kosov na lokalitě Levín u Zdic. Byla zjištěna bohatá asociace fytoplanktonu, dále primitivní spory, chitinozoa a skolekodonti. Práce obsahuje soupis nalezených taxonů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012