Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory
Další názvy
    Micropaleontological research in the locality of Kaňk-Na Vrších near Kutná Hora.
Autor
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    nearshore facies, foraminifers,calcareous nannofossils,Lower Turonian, Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    Hory
    Kaňk
    Kutné
    Lokalitě
    Mikropaleontologický
    Vrších
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Mikropaleontologické studium svrchnokřídových příbojových sedimentů z lokality Kaňk-Na Vrších prokázal jak svrchnocenomanské tak i spodnoturonské stáří studovaných sedimentů na základě foraminifer a nanoplanktonu.
Abstrakt (anglicky)
   Micropaleontological research in the locality of Kaňk-Na Vrších near Kutná Hora.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014