Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů
Další názvy
    Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    4
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Quaternary sediments,lithology,palynology,Upper Cretaceous foraminiferal and palynomorh redepositions
Klíčové slovo
    Mikropaleontologický
    Pískovně
    Pístů
    Pleistocenních
    Sedimentů
    Svrchně
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Při palynologickém výzkumu a mapování na území listu Nymburk byl proveden podborný geologický a zejména paleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v aktivní pískovně u Pístů.Při studiu palynologických preparátů byly kromě palynomorf a dalších rostlinných zbytků objeveny i dobře zachované průřezy schránkami svrchnokřídových foraminifer. proto byly odebrány ještě další vzorky pro studium foraminiferových společenstev klasickou plavicí metodou.
Abstrakt (anglicky)
   Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014