Podrobnosti záznamu

Název
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
Další názvy
    Micropetrographic and petrochemical analysis of postmedieval pottery from Strachotín
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
    Kuljovská, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. XIV., č. 1
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    ceramic artefacts - micropetrography - vitreous enamel - colouring pigments
Klíčové slovo
    Glazované
    Keramiky
    Lokality
    Mikropetrografické
    Novověké
    Petrochemické
    Rozbory
    Strachotín
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje nové poznatky mikropetrografického, chemického, a mikrochemického studia habánské keramiky z lokality Strachotín okr. Břeclav. Výsledky mikropetrografických a chemických analýz prokázaly, že normativní minerály získané přepočetem z chemických silikátových analýz poskytují relevantní výsledky pro poskytuje identifikaci keramické suroviny. Glazury habánské keramiky byly podrobeny mikrochemickým rozborům na elektronovém komplexu Cameca SX 100. Výsledky významně rozšířily poznatky o barevných anorganických pigmentech středověkých glazovacích směsí.
Abstrakt (anglicky)
   This paper summarizes new findings and results of micropetrographic, chemical and microchemical study of postmedieval pottery found at Strachotín, Břeclav disctrict. Experimental results prove that normative minerals content obtained from chemical silicate analysis represents relevant basis for the identification of ceramic raw material composition. Microchemistry of pottery glazings was studied using Cameca SX100. New microprobe and so far non-reffered-to inorganic pigments used in medieval glazing formulae were indentified
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012