Podrobnosti záznamu

Název
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Otília Lintnerová
Další názvy
    Microelement study of carbonate rocks and paleoenvironment: triassic limestones and dolomites of the Malé Karpaty Mts
Autor
    Lintnerová, Otília
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Strany
    s. 111-114
Předmětová skupina
    Na (sodík - 11)
    salinita
    sedimenty karbonátové
    Sr (stroncium - 38)
    trias
Geografické jméno
    Biele hory
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Klíčové slovo
    Dolomity
    Hornín
    Karbonátových
    Karpát
    Malých
    Mikroprvkové
    Paleoprostredie
    štúdium
    Triasové
    Vápence
Abstrakt (česky)
   V karbonátových horninách triasu Biele hory v Malých Karpatech byly sledovány obsahy stopových prvků, zejména Sr a Na. Z těchto údajů se uvažuje o různých typech sedimentačního prostředí jednotlivých souvrství. Obsahy Na odrážejí pravděpodobně salinitu diagenetických, popř. dolomitizačních roztoků, nikoliv salinitu sedimentačního prostředí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012