Podrobnosti záznamu

Název
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čáp
Další názvy
    Microscopic study of the silicified rocks and spongolitesof the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Čáp, Pavel, 1978-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 107-108, Příl. 9
Rok
    2006
Poznámky
    3 fot. v Příl. 9
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
    912
Skupina konspektu
    549
    552
    912
Předmětová skupina
    bioklasty
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    křemen
    křída-svrchní
    mapa geologická
    matrix
    rekrystalizace
    sedimenty klastické
    sedimenty organické
    silicifikace
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    české
    Hornin
    Křídové
    Mikroskopické
    Pánve
    Silicifikovaných
    Spongolitů
    Studium
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012