Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
Autor
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Inovační podnikání & Transfer technologií
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    s. 4-6
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: ME 712, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Microstructure and mechanical properties of heat resistant and chemically stable composites reinforced with basalt fibers
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    basalt fibre
    composite
    polysiloxane resin
Klíčové slovo
    Chemicky
    čedičovými
    Kompozitů
    Mechanické
    Mikrostruktura
    Odolných
    Stálých
    Tepelně
    Vlákny
    Vlastnosti
    Vyztužených
Abstrakt (česky)
   Laboratorně byly připraveny kompozity jednosměrně vyztužené čedičovými vlákny s matricí odvozenou pyrolýzou polysiloxanových pryskyřic. Byly změřeny jejich elastické vlastnosti v závislosti na teplotě do 700°C a hmotnostní úbytky při dlouhodobé expozici v horkém vzduchu (700°C). Bylo zjištěno, že vhodnou volbou typu pryskyřice bude možno ovlivnit chování kompozitu při různém mechanickém zatížení.
Abstrakt (anglicky)
   Unidirectional composites with matrix based on pyrolysed polysiloxane resins and reinforced with basalt fibers were made in laboratory. Their elastic properties were measured up to 700°C and weight loss after long-time exposition in hot air (700°C) was determined. It was established that the behavior of composites at various mechanical load could be affected by proper choice of the resin type.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012