Podrobnosti záznamu

Název
    Millerit - nový minerál z Prachovic
Údaj o odpovědnosti
    Alena Horylová, Petr Janák
Autor
    Horylová, Alena
    Janák, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1
Strany
    s. 105
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    chrudimské paleozoikum
    devon
    mikrosonda elektronová
    mineralogie topografická
    silur
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Prachovice
Klíčové slovo
    Millerit
    Minerál
    Nový
    Prachovic
Abstrakt (česky)
   Je popsána asociace minerálů kalcitových žil z vápencového lomu v Prachovicích v chrudimské oblasti Železných hor. Byly zjištěny tyto minerály: pyrit, millerit, siderit, sádrovec, chamosit, pyrofylit. Jejich identifikace byla provedena pomocí energiově disperzního rentgenového mikroanalyzátoru. Okolní horninou jsou silurské jílovité břidlice, přecházející do devonských vápenců.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012