Podrobnosti záznamu

Název
    Mine water with over limited sulphates content and posibilities of their cleaning
Další názvy
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění