Podrobnosti záznamu

Název
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
Další názvy
    The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic
Autor
    Dokoupilová, Pavla
    Houzar, Stanislav
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 1
Strany
    20
Rok
    2010
Výraz tezauru
    burning spoil-heaps
    Czech Republic
    ellestadite
    hematite
    kumtyubeite
    periclase
    pyrometamorphism
    Rosice-Oslavany Coalfield
    sulphates
Klíčové slovo
    Asociace
    Česká
    Minerální
    Odvalech
    Prohořelých
    Republika
    Revíru
    Rosicko-oslavanského
Abstrakt (česky)
   Na hořících haldách u Zastávky a Oslavan (Rosicko-oslavanská pánev, Česká republika) byly zjištěny tři stadia mineralizace. Nejzajímavější jsou produkty pyrometamorfózy hornin původně obsahujících dolomit a anhydrit, vzniklé za teploty nad 1100° C, při níž vznikly ellestadit, periklas, srebrodolskit, magnezioferrit a vzácné Ca-silikáty kumtyubeit, cuspidin a rondorfit. Poslední nízkoteplotní stadium charakterizují hořečnaté sulfáty a sádrovec.
Abstrakt (anglicky)
   In burning spoil-heaps from Zastávka and Oslavany (Rosice-Oslavany Basin, Czech Republic) was identified three stages of mineralization. The most interesting are products of pyrometamorphism of dolomite-anhydrite protolite at temperatures above 1100° C, which contains minerals of ellestadite group, periclase, srebrodolskite, magnesioferrite and rare Ca-silicates: kumtyubeite, cuspidine and rondorfite. The last low-temperature stage is characterized by magnesium sulphates and gypsum.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012