Podrobnosti záznamu

Název
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Hrazdil
Další názvy
    Mineral assemblages with berthierite in base-metal ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum
    Mineral assemblages with berthierite in polymetalic ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum.
Autor
    Hrazdil, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    7
    s. 39-45
Rok
    2012
Poznámky
    1 obr., 3 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    asociace minerální
    berthierit
    historie
    jamesonit
    moldanubikum
    odval
    rudy Ag
    těžba
Výraz tezauru
    berthierite
    Czech Republic
    historical mining
    jamesonite
    Moldanubicum
    quartz vein
Geografické jméno
    Česká Bělá (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
    Česko
Klíčové slovo
    Asociace
    Bělé
    Berthieritem
    České
    Havlíčkobrodský
    Jitkova
    Minerální
    Moldanubikum
    Nedaleko
    Polymetalickém
    Revír
    Rudní
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   V okolí České Bělé byly ve středověku těženy stříbronosné polymetalické rudy. Na odvalech u Jitkova byly zjištěny fragmenty křemenných žil. Z rudních minerálů převládají arzenopyrit a pyrit. Novými poznatky jsou nálezy jehlicovitého berthieritu, jamesonitu a Ag-tetraedrit, které dokládají přítomnost antimonu v rudonosných fluidech.
Abstrakt (anglicky)
   Silver-rich polymetalic veins near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district) were exploited in the Middle Ages. Fragments of ore-bearing quartz vein were found in abandoned dumps at the locality Jitkov. Arsenopyrite and pyrite predominated among ore minerals. Minor needle-like berthierite, rare jamesonite and Ag-tetrahedrite are very typical, confirming the presence of Sb in ore-forming fluids.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MZM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    20. 2. 2014
Datum importu
    27. 4. 2014
    20. 5. 2014