Podrobnosti záznamu

Název
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
Údaj o odpovědnosti
    Marta Scharmová, Bohdan Scharm
Další názvy
    Quartz vein filling in silexites from Kokšín
Autor
    Scharm, Bohdan, 1937-
    Scharmová, Marta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 43-44
Poznámky
    2 obr.
    2 obr. na s.47
Předmětová skupina
    amfiboly
    Barrandien
    mineralogie topografická
    minerály akcesorické
    proterozoikum
    pyrit
    silicity
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mítov (Plzeň-jih)
Klíčové slovo
    Kokšína
    Křemenných
    Minerální
    Mítova
    Obsah
    Silexitů
    žilek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012