Podrobnosti záznamu

Název
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    Minerals of pegmatites and Alpine paragenesis from Rudolfov quarry near České Budějovice (southern Bohemia)
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 293-297
Rok
    2002
Poznámky
    4 obr., 19 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    asociace minerální
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    parageneze
    pegmatit
    pneumatolýza
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Rudolfov (České Budějovice)
Klíčové slovo
    Alpské
    Budějovic
    Českých
    Minerály
    Parageneze
    Pegmatitů
    Rudolfova
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012