Podrobnosti záznamu

Název
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Petr Pauliš, Bohumil Moravec
Další názvy
    Minerals of goyazite-svanbergite series and kemmlitzite from pyrope deposit Vestřev near Hostinné, Northern Bohemia
Autor
    Moravec, Bohumil
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 72, č. 4
Strany
    s. 373-380
Rok
    1997
Poznámky
    5 diagr., 3 fot., 5 tab., 27 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    arzenáty
    chemismus minerálů
    drahokamy
    granáty
    krystalochemie
    kvartér Českého masivu
    sulfáty
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dolní Olešnice-Vestřev (Trutnov, Trutnov)
Klíčové slovo
    Goyazit-svanbergit
    Hostinného
    Kemmlitzit
    Ložisku
    Minerály
    Pyropovém
    Série
    Vestřev
Abstrakt (anglicky)
   oyazite, svanbergite and kemmlitzite were identified among heavy minerals from pyrope deposit Vestřev near Hostinné in northern Bohemia. Pyropes are deposited in alluvial sandy gravels of the Olešnický potok Creek and accompanied by hematite, titanomagnetite, magnetite, rutile, zircon, tourmaline, almadine and 16 other rare minerals. The minerals of goyazite - svanbergite series from mostly grey white, 2-6 mm large, rounded or elongated grains composed of predominantly homogennous aggregates of cryptocrystalline nature. Goyazite has d=3.17, 3.27 and hexagonal cell parameters with a7.012(2), c=16.57(1)10 -10 m. Svabergite has d 3.19 and hexagonal cell parameters with a=6.990(2), c=16.54(2) 10 -10. Sample No.15 with empirical formula (Sr0.743 Ce0.112 La0.020, Nd0.012) 0.887 (Al2.885 Fe0.118 3+) 3.003 /(PO4) 1.085 (SO4) 0.874 (AsO4) 0.038) 1.997 (OH)6 shows chemical composition which is the closest to pure svanbergite.
   From the ternary diagram (PO4)3 - (AsO4)3 - (SO4)2- (Fig.1) follows that goyazite and svanbergite form almost continuous series of solid solutions often with transition members near their boundaries. Kemmlitzite was-found in one grain only, and its empirical formula is (Sr0.700 Ce0.085 Nd0.057 La. 0.052) 0.894 Al3.012/(PO4) 0.824 (AsO4) 0.626 (SO4) 0.539/1.989 (OH)6. Its hexagonal cell parameters are a=7.012(2), c=16.60(1) 10 -10. All analysed minerals contain relatively increased admixture of TR with the following relative abundance: Ce LaNd>Pr, to a lesser extent Ce Nd>La. The described minerals originated as authigenic products of diagenetic processes in Permian sandstones of the Vrchlabí Formation which were the source of the respective elements
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012