Podrobnosti záznamu

Název
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Kašpar
Další názvy
    Silver minerals 2 - dyscrasite, alargentum, acanthite, argentite, stromeyerite etc.
Autor
    Kašpar, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 83-98
Rok
    1995
Poznámky
    17 obr., 31 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    antimonidy
    chemismus minerálů
    krystalochemie
    parageneze
    stříbro
    sulfidy
    sulfosoli
    vlastnosti optické
Geografické jméno
    Česká republika
    Svět
Klíčové slovo
    Akantit
    Alargentum
    Argentit
    Argentopyrit
    Argentotennantit
    Argentotetraedrit
    Dyskrasit
    Freibergit
    II
    Jalpait
    Mckinstryit
    Minerály
    Sternbergit
    Stromeyerit
    Stříbra
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012