Podrobnosti záznamu

Název
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
Další názvy
    Minerals of the ore from Příchovice uranium deposit (North Bohemia)
Autor
    Kopecký, Stanislav
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    uranium deposit, uraninite, coffinite(?), clausthalite, gangue minerals, Czech Republic
Klíčové slovo
    Ložiska
    Minerály
    Příchovice
    Rudnině
    Tanvaldu
    Uranového
Abstrakt (česky)
   Uranová ruda pochází z reliktu haldy u zasypaného ústí bývalého uranového dolu. Jedná se o křemen-karbonátovou žilovinu s uraninitem, coffinitem a malými zrnky clausthalitu a chalkopyritu. Karbonát je představován směsí kalcitu a dolomitu. Clausthalit je třetím známým nálezem selenidů na uranových ložiskách v Krkonoších.
Abstrakt (anglicky)
   Minerals of the ore from Příchovice uranium deposit (North Bohemia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014