Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogical and geochemical controls of arsenic speciation and mobility under different redox conditions in soil, sediment and water at the Mokrsko-West gold deposit, Czech Republic
Autor
    Červený, V.
    Drahota, Petr
    Filippi, Michal
    Mihaljevič, M.
    Pertold, Z.
    Rohovec, Jan
    Rychlovský, P.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Science of the Total Environment
Svazek/č.
    Roč. 407, č. 10
Strany
    s. 3372-3384
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Mineralogické a geochemické vlivy na speciaci a mobilitu arzenu v rozdílných redoxních podmínkách půd, sedimentu a vody na zlatonosném ložisku Mokrsko-Západ
    Rozsah: 13 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    arsenic
    (bio)geochemical model
    mobility
    soil an sediment
    speciation
Klíčové slovo
    Arsenic
    Conditions
    Controls
    Czech
    Deposit
    Different
    Geochemical
    Gold
    Mineralogical
    Mobility
    Mokrsko-West
    Redox
    Republic
    Sediment
    Soil
    Speciation
    Water
Abstrakt (česky)
   Za účelem zjištění procesů, které ovlivňují speciaci a uvolňování arzenu do přírodních vod v různých oxidačně-redukčních podmínkách, jsme studovali přírodně kontaminované půdy, sedimenty a vody na zlatonosném ložisku Mokrsko.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012