Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogical composition of claystone sorbents in North-Bohemian Brown Coal Basin and the impact on adsorbing capacity and reclamation availability
Další názvy
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost