Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser, Petr Bezuško
Další názvy
    Mineralogy and petrography of metamorphic rocks from the quarry near Chvalšovice in the vicinity of Volyně (Moldanubian, southern Bohemia)
Autor
    Bezuško, Petr
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 1-2
Strany
    s. 7-14
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    biotit
    erlan
    kamenivo drcené
    lom
    metamorfika
    migmatit
    moldanubikum Šumavy
    pararula
    plagioklasy
    sillimanit
Geografické jméno
    Chvalšovice (Strakonice)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Chvalšovic
    Lomem
    Metamorfitů
    Mineralogická
    Odkrytých
    Petrografická
    Poblíž
    Volyně
Abstrakt (anglicky)
   he three basic types of metamorphic rocks were studied using micro- and macropetrographic methods on the locality Chvalšovice: sillimanite-biotite paragneiss (K-feldspar plagioclase), strongly migmatised two-mica paragneisses to migmatites (plagioclase > K-feldspare) and plagioclase erlans with grossular. The significante of this locality is the occurrence of lens-like bodies of erlans, which are closed in migmatites (Fig. 2 and 3). Erlan bodies are characterized by zoning structures (Fig. 4). The lences of secret quartz with crystals of grossular (to 2 cm) and grossulare aggregates (up to 1 dm) is possible to find in the centre of erlan bodies
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012