Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Josef Večeřa
Další názvy
    Mineralogical characterization of Cu-Pb ore mineralization in the locality "Zlatý důl" close to Hlubočky-Mariánské Údolí near Olomouc
Autor
    Večeřa, Josef
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 63-74
Rok
    1991
Poznámky
    6 obr., 4 tab., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    karbon-spodní
    minerály
    moravskoslezská oblast
    moravský devon a spodní karbon
    oxidační zóna
    rudy Cu
    rudy Pb
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hlubočky
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Cu-Pb
    Důl
    Hluboček-Mariánského
    Lokalitě
    Mineralogická
    Olomouce
    Údolí
    Zlatý
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012