Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Losos = Magdalena Šimčíková
Další názvy
    Mineralogical description and distribution of ilmenite and titanite in the Žulová Massif
Autor
    Losos, Zdeněk
    Šimčíková, Magdalena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    1 diagr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    aplit
    granitoidy
    granitoidy silesika
    ilmenit
    kontaminace magmatu
    krystalochemie
    mangan
    mineralogie topografická
    pegmatit
    substituce
    titanit
    železo
Geografické jméno
    Černá Voda (Jeseník)
    ČR-Morava
    Nadziejow (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
    Žulová (Jeseník)
Klíčové slovo
    14-24
    Charakteristika
    Distribuce
    Ilmenitu
    Jeseník
    Masivu
    Mineralogická
    Titanitu
    žulovském
Abstrakt (anglicky)
   The Žulová massif is composed of Variscan granitoids. Accessory Ti-phases are represented by ilmenite and titanite in all types of these rocks. Rutile is very rare and arises as product of ilmenite alteration. The highest quantity of ilmenite contain tonalites. Granodiorites and granites contain lower quantities of ilmenite. Macroscopic ilmenites (up to 1 cm) occur in pegmatites and low-temperature hydrothermal assemblages. Our results show the succession of Ti-minerals in granitic rocks of the Žulová massif : l.magmatic ilmenite (laths or skelets) and titanite (euhedral), 2. younger hypogenic titanite surrounds ilmenite I. with sharp borders, 3. secondary (hypergenic) titanite originated from ilmenite by alteration. Ilmenites contain portions of pyrophanite component (7-13 mol.per cent), highest amount of MnTiO3 was detected in ilmenite from hydrothermal assemblage from the Černá Voda quarry (18 mol. per cent). Žulová massif is classified as I-type (Losos et al.
   1994, Jedlička 1997), our results (in agreement of Zachovalová et al. 2002 a,b), indicate uncommon ilmenite suite. No magnetite was found in rocks of the Žulová massif. Reduction conditions necessary for crystallization of ilmenite in studied granitic rocks are probably in connection with assimilation of big marble bodies of the surrounding metasediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012