Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
Další názvy
    Mineralogical description and distribution of ilmenite and titanite in the Žulová Massif
Autor
    Losos, Zdeněk
    Šimčíková, Magdalena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002
Svazek/č.
    Roč. 2003, č. 1
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    ilmenite
    Silesicum
    titanite
    Žulová massif
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Distribuce
    Ilmenitu
    Masivu
    Mineralogická
    Titanitu
    žulovském
Abstrakt (česky)
   Mikroskopický ilmenit a titanit jsou pro žulovský masiv (SV okraj Českého masivu) typické akcesorie, a to ve všech typech granitoidů, v pegmatitech i aplitech. Granitoidy žulovského masivu jsou klasifikovány jako I-typové, jde však o vzácnější ilmenitovou sérii. Magnetit nebyl touto studií v horninách masivu zjištěn.
Abstrakt (anglicky)
   The Žulová massif is composed of Variscan granitoids. Accessory Ti-phases are represented by ilmenite and titanite in all types of these rocks.The highest quantity of ilmenite contain tonalites. No magnetite was found in rock of the Žulová massif. Žulová massif is classified as I-type, our results indicate uncommon ilmenite suite.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012