Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek, David Koloušek
Další názvy
    Mineralogical exploration in the Bohemian Karst
Autor
    Cílek, Václav, jr.
    Koloušek, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Československý kras
Svazek/č.
    Roč. 41
Strany
    s. 7-24
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    Ca (vápník - 20)
    difrakce rentgenová
    Fe (železo - 26)
    jeskyně
    kras
    kvartér
    mikrosonda elektronová
    minerály
    Mn (mangan - 25)
    Si (křemík - 14)
    terciér
    Ti (titan - 22)
    turon
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy
Klíčové slovo
    Českém
    Krasu
    Mineralogické
    Výzkumy
Abstrakt (česky)
   Článek obsahuje závěry z mineralogického výzkumu Vánoční jeskyně, nové přístupové chodby Koněpruských jeskyní. Byly zkoumány vlastní krasové výplně a sedimentární výplně terciérního a kvartérního stáří. Především se jedná o reziduální kvarcity a četné minerály železa, manganu, titanu a silikátové složky. Drobné paleontologické nálezy nebyly pro ztrátu využity. Použitá metodika je založena na rentgenografické identifikaci vzorků a doplněna výzkumem na mikrosondě JEOL-JXA-50A a disperzním analyzátoru rtg. záření typu EDAX.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012