Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    The mineralogical investigation of anomalous accumulation of Mg-chlorite in the metamorphic rocks from the quarry in the vicinity of Vidov near České Budějovice
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Vol. 38, no. 1-2
Strany
    p. 19-26
Rok
    1998
Poznámky
    4 obr., 4 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    chlority
    lokalita mineralogická
    metamorfika
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    mylonit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Vidov (České Budějovice)
Klíčové slovo
    Akumulace
    Anomální
    Budějovic
    Českých
    Lomu
    Metamorfitech
    Mg-chlortu
    Mineralogický
    Nedaleko
    Vidova
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   The lens-like body of approximately 1 m thickness with penninite was opened in the northern wall of the Vidov quarry near the České Budějovice (Moldanubian, Bohemian Massif). the penninite lens-like bodies ascent in the wide dislocation zones. The investigated lens-like body includes homogenous green upto dark-green penninite aggregates of the first decimetres thickness. On the basis of the X-ray diffraction and X-ray fluorescence was originally Mg-chlorite (VRÁNA et al. 1989) identified as penninite. Penninite coresponds to mineral of the hydrothermal origins. The phlogopite, eventually other magnesium-minerals presented in the marbles so as biotite and cordierite from biotite paragneisses and migmatites represented the primery minerals for penninite. These metamorphic rocks were strongly mylonitised in regional shear zones.
   The migrated hydrothermal solutions concentrated in the mineral accumulations with penninite, genetically linked to the pull-apart structures of above mentioned shear zones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012