Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I
Autor
    Růžičková, Eliška
    Zeman, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Spektra nátěrových hmot
Svazek/č.
    -, č. 1
Strany
    s. 86-87
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Mineralogic and petrographic studies of mortars - part I
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    binder
    filler
    mortar
Klíčové slovo
    Malt
    Mineralogicko
    Petrografický
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Demonstrována je aplikace metod výzkumu hornin při studiu malt. Charakter komponent malt se vyhodnocuje běžnými mineralogickými a sedimentologickými metodami, doplněnými dalšími analýzami, např. elektronovou mikrosondou, rastrovacím elektronovým mikroskopem a dalšími.
Abstrakt (anglicky)
   Aplication of methods used in studies of rocks for mortars is demonstrated. Common mineralogic and petrographic methods are useful in determination of different filler and binder components, complemented with unique analyses such as electron microprobe, electron microscope and others.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012