Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Hanus
Další názvy
    Mineralogy and geology of Míšeň valley (Lužické hory Mts.)
Autor
    Hanus, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 31-33
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    asociace minerální
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    křída-svrchní
    lužický faciální vývoj
    mapa geologická
    pískovce
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lužické hory
Klíčové slovo
    02-242
    Bor
    Doliny
    Hory
    Lužické
    Mineralogicko-geologické
    Míšeňské
    Nový
    Poměry
Abstrakt (anglicky)
   In the area studied, occurrences of gold, pyrope, corundum, titanite and other minerals were confirmed by geochemical prospecting. The surface of pyrope grains is heavity corroded, which indicates that some minerals from this association did not originate from igneous rocks, but from sediments. The chemical composition of pyrope shows that local garnets are almost identical to Czech garnets coming from the České středohoří Mts. or the Krkonoše Mts. As the source rock of those heavy minerals, sandstone from the base of the Upper Cretaceous was identified. Cumulative gamma activity of all rocks was measured. Phonolites and analcimites were determined as the most radioactive rocks in the area. Their radioactivity exceeds the limits for use in the building industry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012