Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Další názvy
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Vávra, Václav
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Elportál
Strany
    1
Rok
    2006
Klíčové slovo
    Exkurzní
    Mineralogicko-petrografický
    Moravy
    Po
    Průvodce
    Slezska
    území
Abstrakt (česky)
   Učební text Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska (HTML) zpracovává nejzajímavějši geologické lokality na Moravě a ve Slezsku, a to přehlednou formou základního vysvětlujícího textu, který je doplněn názornými dokumentačními fotografiemi z jednotlivých lokalit. Text podává rovněž všechny potřebné informace, které studentům umožní vlastní návštěvu vybrané lokality. Autorské dílo je zařazeno v přemětu Terénní cvičení z geologie - Českomoravská vrchovina (G7741).
Abstrakt (anglicky)
   Učební text Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska (HTML) zpracovává nejzajímavějši geologické lokality na Moravě a ve Slezsku, a to přehlednou formou základního vysvětlujícího textu, který je doplněn názornými dokumentačními fotografiemi z jednotlivých lokalit. Text podává rovněž všechny potřebné informace, které studentům umožní vlastní návštěvu vybrané lokality. Autorské dílo je zařazeno v přemětu Terénní cvičení z geologie - Českomoravská vrchovina (G7741).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012