Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Pavel Novotný
Další názvy
    Mineralogy of Alpine-type veins at the iron-ore deposit "Ulrichbrücke" near Rejvíz (northern Moravia)
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 285-288
Rok
    2001
Poznámky
    6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    břidlice chloritická
    chemismus minerálů
    chlority
    epidot
    hematit
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály horninotvorné
    rudy Fe
    silesikum
    slídy
    titanit
    zeolity
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rejvíz (Bruntál)
Klíčové slovo
    Alpského
    Ložisku
    Mineralogie
    Rejvízu
    Typu
    Ulrichbrücke
    železnorudném
    žil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012