Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Pavel Novotný, Dana Pokorná
Další názvy
    Mineralogy of alpine-type veins at locality Hutisko near Vernířovice, Sobotín Amphibolite Massif
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Pokorná, Dana
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 256-259
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    asociace minerální
    chlority
    hematit
    lokalita mineralogická
    ložisko mastku
    mineralogie topografická
    puklina
    silesikum
    složení
    zeolity
    živce
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk)
Klíčové slovo
    Alpského
    Amfibolitový
    Hutisko
    Lokalitě
    Masiv
    Mineralogie
    Sobotínský
    Typu
    Vernířovic
    žil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012