Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
Další názvy
    Mineralogy and chemistry of cassiterites and their inclusions from occurrences of the Czech Republic
Autor
    Farshad, Farhad
    Losos, Zdeněk
    Mücke, Arno
    Vižďa, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2003/05/28 ; Olomouc
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    cassiterite
    crystal chemistry
    ore mineralogy
    trace elements paragenesis
Klíčové slovo
    Chemismus
    České
    Inkluzí
    Kasiteritů
    Lokalit
    Mineralogie
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Na souboru 30 vzorků kasiteritů různé geneze z území ČR byla detailně sledována jejich mineralogie, chemismus a přítomnost a charakter inkluzí.
Abstrakt (anglicky)
   Cassiterites of different genesis from the Czech Republic were studied by microscopy, WDX microprobe- and XRD-analyses.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012