Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Další názvy
    Mineralogy and genesis of the epithermal veins from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Malý, Karel, 1970-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 88
Strany
    s. 149-166
Rok
    2003
Poznámky
    5 obr., 3 fot., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
    553.5/.8
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    baryt
    chlority
    fluorit
    inkluze fluidní
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy S
    izotopy stabilní
    karbonáty
    ložisko barytu
    ložisko epitermální
    ložisko fluoritu
    metagranit
    metamorfika
    metamorfóza retrográdní
    moravikum
    sulfidy
    vrásnění variské
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Předklášteří (Brno-venkov, Tišnov)
Klíčové slovo
    Dolních
    Epitermálních
    Geneze
    Lomu
    Loučkách
    Mineralogie
    Tišnova
    žil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012