Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
Další názvy
    Mineralogy and genesis of the cassiterite from Kovářová at Nedvědice
Autor
    Losos, Zdeněk
    Vižďa, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2006 ; Olomouc a Karlov pod Pradědem
Výraz tezauru
    cassiterite
Klíčové slovo
    Geneze
    Kasiteritu
    Kovářové
    Mineralogie
    Nedvědice
Abstrakt (česky)
   V práci je popsána mineralogie a chemismus kasiteritu z Kovářové u Nedvědice. Získaná data jsou interpretována vzhledem k dosud neznámé genezi tohoto výskytu. Jde o metamorfně mobilizovaný kasiterit.
Abstrakt (anglicky)
   Cassiterite of unknown genesis from Kovářová near Nedvědice is described and chemically charakterized.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012