Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Beran, Petr Rojík
Další názvy
    Mineralogy and geology of the Lomnice open pit in the Sokolov brown-coal basin
Autor
    Beran, Pavel, 1961-
    Rojík, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 4-5
Strany
    s. 77-83
Rok
    1997
Poznámky
    4 obr., 1 tab., 30 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    hydrogeologie
    hydroxidy
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    síra ryzí
    sokolovská pánev
    sulfidy
    terciér
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lomnice (Sokolov)
Klíčové slovo
    Geologie
    Hnědouhelné
    Lomnice
    Lomu
    Mineralogie
    Pánvi
    Sokolovské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012