Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Šreinová, Vladimír Šrein
Další názvy
    Mineralogy and petrography of kinzigites from Lhenice and Ktiš (South Bohemia)
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 48-54
Rok
    1993
Poznámky
    1 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    granáty
    migmatit
    minerály horninotvorné
    rula
    šumavské moldanubikum
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Ktiš
    Lhenice
Klíčové slovo
    Čechách
    Jižních
    Kinzigitů
    Ktiše
    Lhenic
    Mineralogie
    Petrografie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012