Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    Mineralogy and petrography of the pegmatites from Nákří near Zliv (Moldanubian, Southern Bohemia)
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 43
Strany
    s. 5-10
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 9-10
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    asociace minerální
    biotit
    lokalita geologická
    lokalita mineralogická
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    pegmatit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nákří (České Budějovice, České Budějovice)
Klíčové slovo
    Mineralogie
    Nákří
    Pegmatitů
    Petrografie
    Zlivi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 9. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012