Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    Mineralogy and petrography of the pegmatites from Slavětice in the vicinity of Týn nad Vltavou (Moldanubian, Southern Bohemia)
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 42
Strany
    s. 17-24
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    almandin
    analýza petrografická
    apatit
    difrakce rentgenová
    fluór
    leukosom
    metoda prášková
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pegmatit
    spessartin
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Slavětice (České Budějovice, Týn nad Vltavou)
Klíčové slovo
    Mineralogie
    Pegmatitů
    Petrografie
    Slavětic
    Týna
    Vltavou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012