Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
Další názvy
    Mineralogy and petrology of the coal tonstein no. 23 (718 - 719) in the Upper Suchá member (Karvina formation, Czech part of the Upper Silesian coal basin)
Autor
    Bezuško, Petr
    Martinec, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Materialy Geologia formacji weglonośnych Polski
Svazek/č.
    Č. XXIV
Strany
    6
Rok
    2001
Výraz tezauru
    coal tonstein, Upper Suchá member, Karvina formation, Czech part of the Upper Silesian coal basin, Mineralogy and petrology
Klíčové slovo
    23
    718
    719
    č
    ČHP
    Karvinské
    Mineralogie
    Petrografie
    Sl
    Souvrství
    Sušských
    Svr
    Tonsteinu
    Vrstvách
Abstrakt (česky)
   Publikace se zabývá mineralogií a petrografií tonsteinu sl. 23 ve svr. suškých vrstvách karvinského souvrství v české části hornoslezské pánve
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy and petrology of the coal tonstein no. 23 (718 - 719) in the Upper Suchá member (Karvina formation, Czech part of the Upper Silesian coal basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014