Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Beran
Další názvy
    Mineralogy and petrology of the Sn-W deposit Krásno near Horní Slavkov
Autor
    Beran, Pavel, 1961-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 108-124
Rok
    1995
Poznámky
    3 obr., 9 fot., 1 tab., 23 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    asociace minerální
    greizenizace
    hornina okolní
    intruze
    lokalita mineralogická
    metamorfika
    rudy Sn
    rudy W
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
Klíčové slovo
    Horního
    Krásno
    Ložiska
    Mineralogie
    Petrologie
    Slavkova
    Sn-W
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012