Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček & David Uhlíř
Další názvy
    Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal mineralization in picrite from Choryně near Valašské Meziříčí (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Uhlíř, David
    Urubek, Tomáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 2
Strany
    s. 175-190
Rok
    2009
Poznámky
    2 obr., 3 diagr., 3 fot., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chlority
    glaukonit
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    křemen
    pikrit
    prvky stopové
    slezská jednotka
    složení chemické
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Choryně (Vsetín, Valašské Meziříčí)
    Morava severní (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    Choryně
    Hydrotermální
    Jednotka
    Karpaty
    Meziříčí
    Mineralizace
    Mineralogie
    Pikritu
    Podmínky
    Slezská
    Valašského
    Vnější
    Vzniku
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012