Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
Další názvy
    Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at Domašov nad Bystřicí in Nízký Jeseník Mts.
Autor
    Dobeš, Petr
    Novotný, P.
    Zimák, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2002
Poznámky
    Akce: 2002 ; Olomouc
Výraz tezauru
    hydrothermal veins, Moravian-Silesian Culm, chlorite geothermometry, fluid inclusions
Klíčové slovo
    Bystřicí
    Domašov
    Hydrotermálních
    Jeseníku
    Lokalitě
    Mineralogie
    Nízkém
    Podmínky
    Vzniku
    žil
Abstrakt (česky)
   Hydrotermální žíly různého typu, složení a stáří pronikají variskou flyšovou sekvencí v lomu Domašov nad Bystřicí. Podmínky vzniku žil byly studovány pomocí fluidních inkluzí a chloritové geotermometrie.
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at Domašov nad Bystřicí in Nízký Jeseník Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014