Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Pavel Novotný, Petr Dobeš
Další názvy
    Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at the locality Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
Autor
    Dobeš, Petr, 1960-
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Strany
    s. 97-99
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
Skupina konspektu
    549
    55
Předmětová skupina
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    inkluze plynokapalné
    karbon-spodní
    karbonáty
    křemen
    kulm
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sulfidy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Domašov nad Bystřicí (Olomouc, Šternberk)
Klíčové slovo
    Bystřicí
    Domašov
    Hydrotermálních
    Jeseníku
    Lokalitě
    Mineralogie
    Nízkém
    Podmínky
    Vzniku
    žil
Abstrakt (anglicky)
   In the quarry at Domašov nad Bystřicí, hydrothermal veins of different type, composition as well as age cross-cut the Variscan flysch sequences. The oldest of them are syntectonic veins (sometimes coarse-fibrous) composed mainly of quartz, calcite and also chlorite. The study of primary fluid inclusions indicates solution concentrations of about 15 to 23 wt. per cent NaCl equiv. Sulphides (pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite) occur in younger veins and veinlets composed mainly of quartz and carbonates (calcite, less often carbonate of the dolomite-ankerite series). Based on the salinity of solutions trapped in calcite and quartz, three groups of gas-liquid inclusions can be distinguished: inclusions with salinity (in wt. per cent NaCl equiv.) in the range 17-22, 8-11, and 0.4-4.3. Temperatures of homogenization of fluid inclusions in calcite and quartz from the both types of veins are in the interval of 65-90 °C.
   Thermometric data obtained by fluid inclusion techniques are not in an agreement with the temperatures estinated from the chlorite compositional geothermometers that give temperatures corresponding to mesothermal conditions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012