Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
Autor
    Cílek, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
Strany
    s. 2-3
Klíčové slovo
    Carbonate
    Dolní
    Dolních
    Frakce
    Grains
    Lehké
    Loess
    Mineralogie
    Mineralogy
    Morfologie
    Morphology
    Povrchová
    Profile
    Profilu
    Quartz
    Silicate
    Sprašového
    Surface
    Věstonice
    Věstonicích
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012